Asier Aranzabal

Profesor Titular de Universidad en UPV/EHU

Itxina, 2019

Gorbeia mendiaren ipar-mendebaldean eta haren ondoan, Itxinako mendigune karstikoa dago. Batez besteko altuera 1.110 metro izanik, mendigunea inguratzen duten paretak erraldoi eta bertikalak dira. Barnekoa paisaia karstikoa da, irregularra, zulo sakonez eta leizez beterikoa, eta baita aiztoa bezain zorrotzak diren harkaitzez inguratua ere. Haitz artetik pagoak sortzen dira han eta hemen, lekurik harrigarrienetan ere. Ondorioz, paisaia labirintikoa da, oso antzerakoa, orientatzea zaila suertatzen delarik. Neguan, elurrez estalirik zeharkatzea izan da beti nire errankarik gustokoena. 2019ko negu honetan, Mila eta biok, hartara jo genuen.

Al noroeste y junto al monte Gorbea se encuentra el macizo kárstico de Itxina. Con una altura media de 1.110 metros, las paredes que rodean el macizo son gigantescas y verticales. El interior es un paisaje kárstico, irregular, lleno de hoyos profundos y cavernas, y también rodeado de rocas puntiagudas como un cuchillo. De entre las rocas brotan hayas aquí y allá, hasta en los lugares más asombrosos. En consecuencia, el paisaje es laberíntico, muy similar, siendo difícil de orientar. En invierno, atravesarlo cubierto de nieve ha sido siempre mi ranca favorita. Este invierno de 2019, Mila y yo recurrimos a él.

últimos artículos

Suscríbete a mi blog

* Requerido